Ladataan...
  Etusivu > Puunmyyjille > Halkoliiteri.com sopimusehdot På svenska På svenskaMuistilista Näytä muistilista
 

Halkoliiteri.com -verkkopalvelun sopimusehdot


1. Sopimusehtojen soveltaminen

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Halkoliiteri.com -verkkopalveluun (myöhemmin Halkoliiteri). Näitä sopimusehtoja sovelletaan, ellei Asiakkaan ja Metsäkeskuksen välillä ole kirjallisesti toisin sovittu.

2. Sopimuksen kohde

Näissä sopimusehdoissa sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta ja velvollisuuksista Halkoliiteriin. Tällä sopimuksella Asiakas saa oikeuden käyttää Halkoliiteri.com -verkkopalvelua.

3. Metsäkeskuksen velvollisuudet

Metsäkeskus toimittaa palvelun viipymättä vastaanotettuaan Asiakkaan tilauksen. Metsäkeskus ei vastaa kolmansista tahoista johtuvista viivästyksistä palvelun toimittamisessa, mutta sitoutuu siirtämään Asiakkaalle mahdolliset kolmansilta tahoilta viivästyksestä saatavat hyvitykset.


Metsäkeskus luovuttaa Asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla Asiakas pääsee muuttamaan omia tietojaan ja päivittämään omien myyntieriensä tietoja.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että hän ilmoittaa Halkoliiterissä vain sellaisista tuotteista, joita hän pystyy toimittamaan viivytyksettä. Asiakas sitoutuu toimittamaan myymiään palveluja ja/tai tuotteita sille toimialueelle, jonka hän on määrittänyt Halkoliiteriin. Asiakkaan on viipymättä poistettava Halkoliiterin ilmoituksesta sellaiset tuotteet, joita hän ei enää toimita tai joiden sopimusta ei voida suorittaa viipymättä. Mikäli Asiakkaalla ei ole käytettävissään Internet-yhteyttä, jolla tietojen päivitys voitaisiin tehdä, Asiakas voi pyytää sivuston ylläpitäjää päivittämään tiedot puolestaan. Sivuston ylläpitäjän tekemä päivitys on maksullista. Minimiveloitus on 10 € (alv 0 %).


Asiakkaan tulee säilyttää käyttäjätunnuksensa ja salasanansa niin, että ne eivät voi joutua ulkopuolisten tietoon. Asiakas voi luovuttaa tunnuksensa asiamiehelleen, joka ylläpitää asiakkaan tietoja Internet-kauppapaikassa.


Asiakas vastaa siitä, että hänellä on riittävän usein tuotetut varmuuskopiot Halkoliiteriin talletetuista tiedostoista. Metsäkeskus ei vastaa tiedon säilymisestä palveluissa. Asiakkaan tulee ottaa toiminnassaan huomioon Metsäkeskuksen mahdollisia palvelun muutoksia koskevat ilmoitukset.

5. Palvelun käyttö

 5.1. Halkoliiterin käyttöoikeus 

Kaikilla tämän sopimusehdon hyväksyneillä ja kulloinkin voimassa olevan osallistumismaksun maksaneilla on oikeus käyttää Halkoliiteri -verkkopalvelua. Käyttäjätunnukset sivustoon myöntää Metsäkeskus. Vuosimaksu on 120€. Vuosimaksu ei sisällä arvonlisäveroa.

 5.2. Osallistumisoikeus 

Halkoliiteriin voivat liittyä Suomessa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet luonnolliset henkilöt, yritykset ja yhdistykset.


Metsäkeskuksella on oikeus keskeyttää palveluntarjonta, muuttaa sitä tai irtisanoa sopimus, jos Asiakkaan palvelun käyttö ei ole sopimuksen mukaista. Metsäkeskuksen tulee kuitenkin mahdollisuuksien mukaan tapauskohtaisesti neuvotella asiakkaan kanssa ongelmatilanteiden ratkaisemisesta.

6. Sopimuskausi ja palvelun irtisanominen

Sopimuskauden pituus on yksi (1) kalenterivuosi (1.1. - 31.12.), ellei erikseen ole muuta kirjallisesti sovittu. Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden päätyttyä uudella sopimuskaudella, ellei sopimusta ole irtisanottu viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä. Irtisanoutumistapauksissa ei maksettua vuosimaksua palauteta. Mikäli Asiakas liittyy Halkoliiteriin kesken kalenterivuotta, laskutetaan häneltä osallistumismaksua sopimuksentekopäivästä vuoden loppuun olevien päivien mukaan.
Asiakkaan käyttöoikeus Halkoliiteriin päättyy heti, jos asiakkaan arvonlisäverovelvollisuus päättyy. Asiakkaan tulee tällöin ilmoittaa asiasta viipymättä Metsäkeskukseen.

7. Vastuunrajoitus

Asiakas vastaa omien tietojensa oikeellisuudesta ja siitä, että sivulla ei ole kaupan sellaista polttopuuta, joka on häneltä loppunut. Metsäkeskus vastaa ainoastaan vahingoista, jotka johtuvat sen omasta tahallisesta tai törkeän tuottamuksellisesta toiminnasta. Vastuu rajoittuu kuitenkin aina enintään sopimuskauden vuosimaksua vastaavaan summaan. Vahingonkorvausta on vaadittava Metsäkeskukselta kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun sopimus on tapahtunut. Välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Metsäkeskus ei korvaa.

 

Suomen Metsäkeskus on hyväksynyt sopimusehdot 1.1.2013
Nämä sopimusehdot otetaan käyttöön 1.1.2013

 
AJANKOHTAISTA
28.08.2018
Suomen metsäkeskus myy Halkoliiteri.com -verkkopalvelun. Palvelu myydään avoimella tarjouskilpailulla. Lisätietoja asiasta antaa Erkki Soppela, Advance Team Oy, puh. 040 5313760, erkki.soppela@advanceteam.fi  
| Lue lisää

Oikopolut
Tulisijan lämmitys
Energialaskuri
Halkoliiterin myyntiehdot
Polttopuun mitta- ja laatuvaatimukset
Termit ja mittayksiköt

MUUNTOLASKURI

Lähtötilavuus

Muuntoyksikkö